CQ World Wide VHF Contest
:: Home :: กฏกติกา :: Download :: Register :: ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน :: ผลการแข่งขัน :: Logs :: Gallery :: Q & A :: Contact Us ::
Rules
กฏกติกา
 
 
   

 

ข้อควรคำนึงในการแข่งขัน

ข้อคำนึงในการแข่งขัน

 

                                การแข่งขัน CQ WW VHF Contest  ถึงแม้จะเป็นการแข่งขันกับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน เราก็แข่งขันกับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกด้วยเช่นกัน ไม่ว่าเราจะอยู่สังคมไหนหรือต้องแข่งขันกับใคร แต่ความเป็นไทยซึ่งมี การสืบทอด ต่อกันมาในเรื่องของมารยาท การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ก็จะอยู่ควบคู่กับคนไทยทุกยุคทุกสมัย การไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดี ฝรั่งยังกล่าวขานและชื่นชมในความเป็นไทย การมีมารยาทแสดงถึงความเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อว่า ผู้มีเกียรติ คือ คนที่รักเกียรติ ! ธรรมชาติของคนที่รักเกียรติย่อมไม่กระทำในสิ่งที่จะเสื่อมเกียรติเป็นอันขาด

                ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเพื่อประสงค์ที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันได้ตระหนักและเข้าใจและเป็นเครื่องเตือนว่า เราเป็นคนไทย เราต้องเป็นผู้มีเกียรติ การแข่งขันทุกอย่างเราจะต้องรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัยและต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันอย่างผู้มีเกียรติแล้ว

                ในปีนี้เราจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ที่จะแข่งขันอย่างผู้มีเกียรติ ไม่ว่าตราบสัญญาณจะไปถึงไหน เราจะร่วมกดคีย์ถวายพระเกียรติแด่องค์ในหลวงของพวกเรา โดยจะยึดมั่นและคำนึงถึงมารยาทในการติดต่อของการแข่งขัน ยึดถือและปฏิบัติตามกฎกติกาสากล 

ข้อคำนึงในการแข่งขัน

1. ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎ กติกา การแข่งขัน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. ก่อนจะ CQ Contest ในความถี่ใด ต้องแน่ใจเสียก่อนว่าความถี่ว่างอยู่หรือไม่ โดยสอบถามว่า " มีท่านใดใช้ความถี่หรือไม่?" หรือ "ความถี่ว่างหรือไม่?"

3. หากความถี่นั้นๆ มีการใช้งานอยู่ ให้ฟังก่อนว่ามีใครใช้อยู่บ้าง (ถ้าจดสัญญาณเรียกขานไว้ก่อนก็จะดี แต่ยังไม่ต้องลงใน Logbook จนกว่าจะติดต่อได้ เป็นการทำการบ้านไว้ล่วงหน้า) และขออนุญาตใช้ความถี่เพื่อ CQ Contest ด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพอ่อนน้อม

4. ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการจะใช้ความถี่ ในช่องเดียวกับ ผู้ร่วมแข่งขันอื่น ต้องรอให้ผู้ร่วมแข่งขันที่กำลัง CQ Contest อยู่ ให้จบการ CQ หรือเลิกใช้ความถี่เสียก่อน ไม่สมควรที่จะกดคีย์แย่งใช้ความถี่ หากมีการร้องเรียน กรรมการจะตักเตือนและอาจถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

5. ไม่ควรใช้ความถี่นานจนเกินไปหรือเป็นการยึดครองความถี่ ต้องให้เกียรติผู้ร่วมแข่งขันอื่นๆ ได้ CQ Contest บ้าง

6. ไม่ใส่สัญญาณเรียกขานที่ไม่ได้ติดต่อ ลงใน Logbook หากมีการตรวจสอบพบหลังการแข่งขัน กรรมการจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

7. ไม่ใส่สัญญาณเรียกขานที่ยังไม่ยืนยันการติดต่อ ลงใน Logbook การติดต่อที่สมบูรณ์จะต้อง มีการรายงานทั้ง Callsign, RST, Grid Locator  จึงจะถือว่าเป็นการยืนยันการติดต่อ

8. ไม่กล่าวถ้อยคำหยาบคาย หรือด่าว่ากันบนความถี่ในขณะแข่งขัน หากตรวจพบกรรมการจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

9. ต้องติดต่อแบบ Simplex คือติดต่อโดยตรง ไม่ใช้ความถี่รีพีทเตอร์, เอ็คโค่ลิ้งค์, ช่องเรียกขาน 145.000 MHz, ความถี่ EME, ความถี่กิจการดาวเทียม, หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นความถี่การติดต่อสื่อสารประเภทเสียง ตามแบนด์แพลนกำหนด และต้องศึกษาแบนด์แพลนให้เข้าใจก่อนการแข่งขัน

10. ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมข้อมูลบางส่วนในการตอบคำถามสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจการแข่งขัน เช่น การแข่งขันอะไร, แข่งแล้วได้อะไร, กริดโลเคเตอร์คืออะไร ต้องเป็นข้อมูลแบบย่อและเข้าใจง่าย เพื่อไม่เสียเวลาในการ CQ Contest

11. ผู้เข้าแข่งขันประเภท Multi Op โดยหัวหน้าทีมจะต้องทำความเข้าใจและชี้แจงกฎกติกาและข้อคำนึงในการแข่งขันให้กับลูกทีมทุกคนได้รับทราบ

12. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าแข่งขันอย่างผู้มีเกียรติ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความมีสปิริตจะเป็นรางวัลของผู้ชนะอย่างแท้จริง

13. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับการพิจารณาการตัดสิน จากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทุกประการ

 

" ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน โชคดีและประสบความสำเร็จ "

 

 Copyright (c) 2009-2011 CQ-VHF (Thailand) All Right Reserved by JC